TP53 és IGHV mutáció analízis krónikus limfoid leukémiában (CLL)

Tisztelt Kolléga!

 

Az alábbi új vizsgálatok kerülnek bevezetése 2019. október 15-től, a DE KK Laboratóriumi Medicina Molekuláris Onkológia részlegén.

I. TP53 mutáció analízis krónikus limfoid leukémiában (CLL)

A TP53 az egyik legfontosabb tumorszupresszor fehérje, központi szerepet tölt be a daganatképződés megakadályozásában. CLL-ben a TP53 gén mutációs státusza prognosztikai értékkel és terápiát befolyásoló hatással bír. A TP53 gén defektusa (deléció és/vagy mutáció) a betegség kimenetelét kedvezőtlenül befolyásolja, a betegek hagyományos kemo-immunoterápiával való kezelése helyett új terápiás lehetőségek alkalmazása javasolt. A TP53 mutációk diagnóziskor relatíve ritkák (5-10%), terápia hatására azonban az eltérések előfordulási gyakorisága nő, a kemorefrakter esetek akár 50%-ában is kimutathatók. Az Európai Leukemia Net CLL munkacsoportja (European Research Initiative on CLL – ERIC) által közölt nemzetközi ajánlás szerint a szekvenálással történő TP53-mutáció analízis minden terápiás döntéshozatal előtt javasolt az optimális kezelési stratégia kiválasztása érdekében. Ezen ajánlásnak eleget téve a DE-KK Laboratóriumi Medicina Molekuláris Onkológia részlege 2019. október 15-től bevezeti a TP53 gén mutáció analízisét. 

Meghatározás elve:

A vizsgálati mintából DNS izolálás, majd a TP53 gén bázis sorrendjének meghatározása történik bidirekcionális Sanger-féle szekvenálással. A nemzetközi ajánlás szerint a vizsgálat során a 2-11. exonok szekvenálása szükséges, ami lefedi a TP53 gén teljes kódoló régióját. Ez a módszer kb. 20% kóros allél jelenlétét tudja kimutatni.

Mintatípus:

1 db EDTA-val vagy Na-citráttal alvadásgátolt perifériás vér vagy csontvelő. 

Vizsgálatkérés:

A MEDSOLUTION rendszerben a KIZMOLPT és KIZFLOWCY kérőlapon „TP53 gén mutáció analízis” megjelölésével. 

Eredményközlés: 4 héten belül

A vizsgálat pontértéke: 216 884 pont

A vizsgálatkéréssel kapcsolatban felmerülő kérdések esetén kérjük forduljanak Dr. Ujfalusi Anikó részlegvezetőhöz (56559 mellék).

Irodalom:

Malcikova J et al; European Research Initiative on Chronic Lymphocytic Leukemia (ERIC) — TP53 network. ERIC recommendations for TP53 mutation analysis in chronic lymphocytic leukemia-update on methodological

approaches and results interpretation. Leukemia. 2018 May;32(5):1070-1080. doi:10.1038/s41375-017-0007-7.

 

II. IGHV mutáció analízis krónikus limfoid leukémiában (CLL)

CLL-ben a jelenleg is alkalmazott klinikai stádium beosztások nem jelzik előre a betegség várható kimenetelét vagy progresszióját. A klinikai gyakorlatban szükségessé vált olyan prognosztikai markerek meghatározása, melyek előre vetítik a betegség várható lefolyását, ezáltal lehetővé teszik a betegek differenciálását, a megfelelő kezelési stratégia megválasztását. Az immunglobulin nehézlánc gén variábilis (IGHV) régiójának mutációs státusza alapján két prognosztikai csoport különíthető el. A CLL-esetek közel 60%-ában az IGHV régió szomatikus hipermutáción (SHM) megy keresztül a nyirokcsomó centrum germinativumában. Ezek az un. mutált (M-IGHV) CLL-es esetek, amelyek kedvezőbb prognózissal bírnak. A nem mutált CLL-es esetek (unmutated U-IGHV) agresszívebb kórlefolyást mutatnak, rövidebb túlélési idővel. A mutációs státuszon kívül fontos prognosztikai szereppel bírnak az IGHV géncsalád egyes altípusai (subset), mivel felülírhatják a mutációs státusz által meghatározott betegség kimenetelt. A European Research Initiative on CLL (ERIC) által közölt nemzetközi ajánlás szerint javasolt az IGHV mutáció analízis minden kezelési döntéshozatal előtt az optimális kezelési stratégia kiválasztása érdekében. Ezen ajánlásnak eleget téve a DE-KK Laboratóriumi Medicina Molekuláris Onkológia részlege 2019. október 15-től bevezeti az IGHV gén mutáció analízisét. 

Meghatározás elve, eredményközlés:

A vizsgálati mintából DNS izolálás, majd multiplex PCR (az ERIC ajánlásnak megfelelő leader primerek alkalmazásával) és bidirekcionális Sanger-féle szekvenálás történik. Nem egyértelmű eredmény esetén szükség lehet single PCR-ek alkalmazására a megfelelő IGHV család azonosításához. A szekvencia adatok analízisét az IMGT/V-QUEST szoftverrel végezzük. A nemzetközi ajánlás szerint a lelet tartalmazza az IGHV, IGHD, IGHJ allélek, az IGHV mutációs státusz, valamint a subsetek leírását. Nem mutált az IGHV gén (U-CLL), ha a germline homológia ⩾98% és mutált (M-IGHV), ha ez az érték <98%. Határesetnek tekintjük a 97–97.9% közötti értéket.

Mintatípus:

1 db EDTA-val vagy Na-citráttal alvadásgátolt perifériás vér vagy csontvelő. 

Vizsgálatkérés:

A MEDSOLUTION rendszerben a KIZMOLPT és KIZFLOWCY kérőlapon „IGHV gén mutáció analízis” megjelölésével. 

Eredményközlés: 4 héten belül

A vizsgálatok pontértéke: 28 372 pont (single PCR-ek alkalmazása esetén 55 131 pont)

A vizsgálatkéréssel kapcsolatban felmerülő kérdések esetén kérjük forduljanak Dr. Ujfalusi Anikó részlegvezetőhöz (56559 mellék).

Irodalom:

1. Rosenquist R et al; Immunoglobulin gene sequence analysis in chronic lymphocytic leukemia: updated ERIC recommendations. Leukemia. 2017 Jul;31(7):1477-1481

2. Agathangelidis A et al; Immunoglobulin Gene Analysis in Chronic Lymphocytic Leukemia.Methods Mol Biol. 2019;1881:51-62. doi: 10.1007/978-1-4939-8876-1_5. PubMed PMID:30350197.

 

Debrecen, 2019. október 10.

 

Tisztelettel:

Dr. Kappelmayer János s.k.

egyetemi tanár

a Laboratóriumi Medicina igazgatója

Frissítés dátuma: 2019.10.14.