Változás és új vizsgálatok bevezetése a Laboratóriumi Medicina Molekuláris Onkológia részlegén

Tisztelt Kollégák!

 

I. Tájékoztatás a JAK2 V6017F mutáció kimutatással kapcsolatos vizsgálatkérésben bekövetkezett változásról.

A JAK gén 12. exonjában kialakuló G1849T (V617F) mutáció minőségi és mennyiségi allélspecifikus PCR-rel történő meghatározása helyett csak mennyiségi meghatározást végzünk. A mennyiségi V617F kimutatás előnyei a minőségi meghatározáshoz képest az alábbiak: i) nagyobb érzékenység (0,1% vs. 1-3% mutáns/totál allél arány), ii) reziduális betegség markerként alkalmazható, iii) a mutáns/totál allél arány prognosztikai szereppel bír (> 50% esetén nő a MF-ba történő transzformáció esélye PV-ban, nagyobb valószínűséggel alakul ki thrombotikus esemény ET-ben).  A mennyiségi meghatározás továbbra is a „JAK2 V617F kvantitálás” kóddal rendelhető a  MEDSOLUTION rendszerben. A minőségi meghatározást jelölő „JAK2 V617F mutáció kimutatása” kód 2019. május 20-tól törlésre kerül. A vizsgálatkéréssel kapcsolatban felmerülő kérdések esetén kérjük forduljanak Dr. Ujfalusi Anikó részlegvezetőhöz (56559 mellék).

 

Irodalom:

1. Lippert E et al. Clinical and biological characterization of patients with low (0.1-2%) JAK2V617F allele burden at diagnosis. Haematologica. 2014 Jul;99(7):e98-101.

2. Perricone M et al. The relevance of a low JAK2V617F allele burden in clinical practice: a monocentric study. Oncotarget. 2017 Jun 6;8(23):37239-37249.

 

 

 

II. Fúziós gének mennyiségi meghatározásának bevezetése akut myeloid leukémiában

Akut myeloid leukémiában (AML) a WHO 2016-os klasszifikációja szerint az I-es főcsoportba tartozó AML-ek estén olyan visszatérő transzlokációk/inverziók mutathatók ki, amelyek patogenetikai jelentőségű fúziós géntermékeket eredményeznek. A fúziós génekről átíródó mRNS-ek érzékeny, valós idejű kvantitatív PCR-el (RT-QPCR) történő meghatározása alkalmas a terápia monitorozására, a mérhető reziduális betegség (MRD) kimutatására. Az MRD standardizált módon történő detektálása prognosztikai értékű AML-ben. 2019. május 20-tól az LM Molekuláris Onkológia részlege az alábbi fúziós géntermékek mennyiségi meghatározását vezeti be:

  • PML-RARA (short. medium, long transzkript), t(15;17)(q24;q21) pozitív AML-ben  
  • RUNX1-RUNX1T1 (korábban AML1-ETO), t(8;21)(q22;q22) pozitív AML-ben
  • CBFB-MYH11 (A,D,E transzkript) inv(16)(p13;q22) vagy t(16;16)(p13;q22) pozitív AML-ben

Meghatározás elve:

A vizsgálati mintából RNS izolálás, cDNS átírás, majd a fúziós géntermék (mRNS) és a referencia gén (ABL1) mennyiségi kimutatása történik fluoreszcens TaqMan próbával valós idejű PCR reakcióban. A külön reakcióban elvégzett fúziós géntermék és referencia gén amplifikációs görbék crossing point különbségeiből (ΔCp módszer) expressziós arányokat számolunk és eredményként a fúziós géntermék mRNS/ ABL1 hányadost adjuk meg.  

Mintatípus:

Mivel akut leukémiákban az RNS alapú vizsgálatok mellett DNS alapú meghatározásokat (FLT3, NPM1, CEBPA) is végzünk, a korábbi gyakorlattól eltérően szükségesnek tartjuk 1 db EDTA-val alvadásgátolt csontvelő/perifériás vér küldését az áramlási citometriai vizsgálatra küldött EDTA-s mintán kívül.

Vizsgálatkérés:

A MEDSOLUTION rendszerben a KIZFLOWCY kérőlapon „PML-RARA kvantitálás”, „RUNX1-RUNX1T1 kvantitálás”, „CBFB-MYH11 kvantitálás” megjelölésével.  

Eredményközlés: 2 héten belül

A vizsgálatok pontértéke: 46 905 pont

A vizsgálatkéréssel kapcsolatban felmerülő kérdések esetén kérjük forduljanak Dr. Ujfalusi Anikó részlegvezetőhöz (56559 mellék).

Irodalom:

1. Gabert J et al. Standardization and quality control studies of 'real-time' quantitative reverse

transcriptase polymerase chain reaction of fusion gene transcripts for residual disease detection in leukemia - a Europe Against Cancer program. Leukemia. 2003 Dec;17(12):2318-57.

2. Schuurhuis GJ et al. Minimal/measurable residual disease in AML: a consensus document from the European LeukemiaNet MRD Working Party. Blood. 2018 Mar 22;131(12):1275-1291.

 

 

Tisztelettel:

 

Dr. Kappelmayer János s.k.

egyetemi tanár

a Laboratóriumi Medicina igazgatója

Frissítés dátuma: 2020.06.15.