HLA-B27 tipizálás

Az áramlási citometriai HLA-B27 vizsgálatok kiegészítéseként, a nem egyértelmű fenotípusok esetén bevezetjük a HLA-B27 DNS szintű meghatározását, szekvencia specifikus primerekkel, polimeráz láncreakcióval (PCR). A primereket felhasználva amplifikáljuk a HLA-B27 gén meghatározott szakaszát. Az amplifikációs termékeket agaróz gélen szétválasztva, az allélokra jellemző specifikus termékkombináció alapján határozzuk meg, hogy a beteg a HLA-B27 allélt hordozza-e vagy sem.

A vizsgálatot 4 hetente végezzük el azokban az esetekben, amelyeknél az áramlási citometriai módszerrel kapott fenotípus nem egyértelmű.

A molekuláris alapú HLA tesztet a HLA-B27 vizsgálatra küldött EDTA-val alvadásgátolt vérből végezzük el.

A vizsgálat pontszáma: 8251 pont.

Elszámolt pontok:

Kód
Megnevezés
Pont
db
Elszámolt pont
29950
DNS kivonása biológia mintából
3925
1
3925
28920
PCR egy mintában primer páronként
1780
2
2560
28946
Agarose-gel elektrophoresis
883
3
1766
Összesen
 
 
 
8251

Debrecen, 2018. október 04.

Tisztelettel:

Dr. Kappelmayer János s.k.
intézetigazgató, egyetemi tanár
a Laboratóriumi Medicina igazgatója

Frissítés dátuma: 2019.06.04.