A CEBPA mutáció analízise akut myeloid leukémiában

A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Laboratóriumi Medicina Molekuláris Onkológiai Részlege 2017. december 14-től új vizsgálatként bevezeti a CEBPA (CCAAT/enhancer binding protein alpha) gén szekvenálását és mutációanalízisét.

A CEBPA a korábbiakban bevezetésre került FLT3 és NPM1 mellett az akut myeloid leukémia prognosztikai markerei közé tartozik mint transzkripciós fehérje, ami myeloid sejtek érésében, a neutrophilek differenciációjában játszik fontos szerepet. A mutáció gyakorisága kb. 5-10%, leginkább normál kariotípussal jellemezhető AML-hez társul.

A CEBPA vizsgálatoknál alapvetően kétféle genetikai eltérést különítünk el. A csíravonalbeli mutációk az N-terminális végén a TAD1 domént érintik és jellemzően kis, out-of-frame deléciók/inzerciók vagy nonsense mutációk, amelyek STOP kodont eredményezve leállítják a fehérje szintézisét. A 30 kDa-os rövidebb forma aránya megnő, amely gátló hatást fejt ki a normál allélról átíródó vad típusú fehérjére. A genetikai eltérések másik típusa jellemzően a bZIP doménbe (C-terminális) lokalizálható, és szerzett, nagyobb in-frame inzerciókat/duplikációkat jelentenek, így ez a variáns nem tud dimerizálódni és/vagy DNS-hez kötődni. Ez a két lokalizáció a CEBPA mutációk kb. 80-90%-át lefedi. A monoallélikus eltérésnek nincs prognosztikai jelentősége, a biallélikus (double) mutáció viszont önálló, kedvező prognosztikai tényezőnek tekinthető AML-ben a jelenlegi ELN ajánlás alapján (Döhner H et al. Blood 2017, 129: 424-447.).

Familiáris AML-ben autoszomális domináns módon öröklődnek a CEBPA mutációk, amik szintén kedvezőbb klinikai lefolyást vonnak maguk után.

A meghatározás elve:

A CEBPA gén mutációit 3 átfedő szakaszon bidirekcionális DNS szekvenálással határozzuk meg. Az analízis segítségével megállapítjuk, hogy a mutációk az N- és/vagy C-terminálison helyezkednek el, vagyis mono- vagy biallélikus genetikai eltérésről van-e szó. Ez a módszer kb. 10-20% kóros allél jelenlétét tudja kimutatni.

Az eredmény értékelése:

A vizsgálat eredményeként a következőkről nyilatkozunk:

Amennyiben negatív: A CEBPA gén teljes kódoló szakaszának vizsgálata során vad típusú gént azonosítottunk.

Ha biallélikus eltérés detektálható (egy példa): A CEBPA gén teljes kódoló szakaszának vizsgálata során biallélikus (double) CEBPA mutációt azonosítottunk. Az N-terminálison egy 1 bázispáros duplikációt azonosítottunk (c.57dupG, p.Q20fs), míg a C-terminálison egy 6 bázispáros inszerciót mutattunk ki (c.926_927insCCCCGG, p.E309_T310insPR).

Ha monoallélikus eltérés detektálható (egy példa): A CEBPA gén teljes kódoló szakaszának vizsgálata során biallélikus (double) CEBPA mutációt nem azonosítottunk. Az irodalmi adatok alapján egy SNP-t találtunk (rs34529039, synonimus variáns, ACG->ACT, c.690G>T, tyrosine/tyrosine), ami nem okoz aminosav cserét.

A vizsgálat indikációja: A CEBPA mutációk gyakorisága és kimutatásának klinikai jelentősége AML M1/M2 (M4)-ben és secunder AML-ben jelentős.

 Vizsgálatkérés, mintatípus, eredmények közlése

A MEDSOL „KIZMOLPT” és „KIZFLOCY” kérőlapján a “CEBPA gén mutáció analízis” elnevezés kijelölésével rendelhető meg a vizsgálat. A meghatározáshoz egy cső Na-citráttal vagy EDTA-val alvadásgátolt perifériás vér vagy csontvelői minta szükséges. A vizsgálattal kapcsolatban felmerülő kérdések esetén kérjük forduljanak Dr. Nagy Béla adjunktushoz, a Molekuláris Onkológiai részleg vezetőjéhez (50161 mellék).

Eredményeket kéthetente egyszer adunk ki. Az “CEBPA gén mutáció analízis” pontértéke 23340 pont (DNS izolálással együtt 27265 pont).

Debrecen, 2017. december 8.

Tisztelettel:

Dr. Kappelmayer János s.k.
intézetigazgató, egyetemi tanár
a Laboratóriumi Medicina igazgatója

Frissítés dátuma: 2019.06.05.