Változás a Regionális Immunológiai Laboratóriumban végzett vizsgálatokban II.

A Regionális Immunológiai Laboratórium integrációja a Laboratóriumi Medicina Intézetbe 2014.05.01-én megkezdődött, ami szükségessé tette az Immunlaborban végzett vizsgálatok racionalizálását. Ennek első lépéseként 2014 júliusától megszüntettük azokat a RIMM-ben végzett vizsgálatokat, amelyeket az LMI-ben is végzünk.

A laboratórium működési költségének csökkentése érdekében azonban további intézkedések szükségesek, ami konkrétan az Immunlabor beköltöztetését jelenti, az Elméleti Tömb földszintjén található laboratóriumi helyiségbe.

A költözés időpontja : 2014. október 22-23.

Ez 2014. október 23-tól változásokat jelent a vizsgálatkérés, mintavétel, mintaküldés és a csövek vonalkódozása tekintetében  a RIMM által végzett vizsgálatokban.

I.   Vizsgálatkérés – kérőlapok változása

Megszűnnek az „IML” kezdetű MedSol-os kérőlapok, a vizsgálatokat a „KIZ”-es kérőlapokon lehet megtalálni.

KIZIML kérőlapról rendelhető:

 • az IMLAAT  (autoantitestek) kérőlap összes vizsgálata
 • az IMLFEH   (fehérjék) kérőlap vizsgálataiból:
 • komplement szerológia (profil)
  • krioglobulin kimutatás és analízis
  • hidegagglutinin meghatározás
  • izohemagglutinin titer
  • összkomplement aktivitás
  • komplement 3 faktor
  • komplement 4 faktor
  • immunkomplex
  • C1 észteráz inhibítor

KIZKEMIA  kérőlapról rendelhető:

 • az  IMLFEH kérőlap vizsgálataiból

  • Streptococcus DNáz B elleni antitest (az Antistreptolysin O után)
 • Rheuma faktor és CCP elleni antitest (itt van lehetőség az RF és az antiCCP együtt történő megrendelésére)

KIZALL kérőlapról rendelhető:

 • az IMLALL  (allergia) vizsgálatai (a megbeszélhető egyedi vizsgálatokra már nincs lehetőség)

KIZFLOCY  kérőlapról rendelhető:

 • az IMLSEJT  (sejtes vizsgálatok) kérőlap vizsgálataiból:

  • Naív és memória T és B sejtek
  • Adhéziós molekulák
  • Regulatorikus T sejtek
  • Aktivált monociták
  • Intracitoplazmatikus citokin profil
  • Th17 sejtarány
  • Fagocita aktivitás mérés
  • HLA-B27 / HLA-B7
  • CD40-ligand meghatározás

Az „Alappanel” helyett  a  „Lymphocyta alosztály analízis”,
az „Aktivált T-sejt profil” helyett a „T sejt aktivációs panel” választható.

Az egyedi vizsgálatkérések és a szolubilis citokin vizsgálatok megszűnnek.

KIZTB kérőlapról rendelhető:

 • az IMLTB kérőlap vizsgálata

Antifoszfolipid antitestek III. (annexin V IgG/IgM elleni antitestek)

II. Mintaküldés, mintavétel, vonalkód

A mintaküldést  érintő fontos változás – ami könnyíti a klinikák munkáját -, hogy minden mintát a csőpostával az LMI mintaátvevő részlegébe kell küldeni.

A mintavételt érintő változások:

 • a szérumból történő vizsgálatokhoz, kérőlaponként 1 géles csőbe vett vér, illetve az  allergia kérés esetén továbbra is 2 cső (géles) vér szükséges
 • a KIZFLOCY kérőlapról rendelt „sejtes” vizsgálatokhoz EDTA-val alvadásgátolt vért (3 ml) kérünk.

Továbbra is heparinnal alvadásgátolt vér szükséges:

 • fagocita aktivitás mérés
 • aktivált monociták
 • intracitoplazmatikus citokin profil
 • Th17 sejtarány
 • CD40-ligand

meghatározásokhoz, de ezt jelezzük a vizsgálatkérőlapon is.

 • Krioglobulin kimutatás és hidegagglutinin meghatározás kérése esetén a vérvétel – a megfelelő preanalitikai körülmény biztosítása miatt – az LMI-ben történik telefonos előjegyzés alapján. (tel.:50057)

A mintákat vonalkóddal (fehér) kell ellátni, és a kéréshez rögzíteni a vonalkódszámot.

(Allergia kérés esetén csak az egyik csőre kell a vonalkódot ragasztani, a másik csövön a beteg adatai szerepeljenek, és a két csövet összefogva kérjük küldeni.)

A telefonos elérhetőség továbbra is 55291 marad.
A változással kapcsolatban felmerülő kérdések esetén kérjük forduljanak a mintaátvevő részlegünkhöz (54664-es mellék) vagy Kissné Sziráki Valéria vezető analitikushoz (56357-es mellék).

Debrecen, 2014. október 18.

Tisztelettel:
Dr. Kappelmayer János s.k.
egyetemi tanár
a Laboratóriumi Medicina Intézet
igazgatója

Frissítés dátuma: 2019.06.04.