PhD fokozatok

Intézetünkben 2000 óta született Ph.D. értekezések

Sikeresvédés időpontja
Szerző
Cím
Témavezető
2000.06.02.
Dr. Hevessy Zsuzsa
Transzglutaminázok (XIII-as véralvadási faktor és szöveti transzglutamináz) szerepe a fibrinolízisben
Prof. Dr. Muszbek László
2000.09.27.
Dr. Balogh István
Véralvadási faktorok polimorfizmusainak epidemiológiai és biokémiai vizsgálata
Prof. Dr. Muszbek László
2001.02.06.
Dr. Kárpáti Levente
Optimalizált, kinetikus spektrofotometriás módszer a véralvadás XIII-as faktora aktivitásának meghatározására plazmában és a módszer alkalmazása
Prof. Dr. Muszbek László
2001.12.16.
Dr. Katona Éva
Új, monoklonális antitestek alkalmazásán alapuló módszerek a véralvadás XIII-as faktorának kvantitatív meghatározására
Prof. Dr. Muszbek László
2002.12.19.
Dr. Karászi Éva
Új módszerek az akut leukémiák diagnosztikájában és prognosztikai megítélésében
Dr. Kappelmayer János
2003.02.25.
Dr. Ajzner Éva
Veleszületett és szerzett parahaemophilia molekuláris genetikai és biokémiai karakterizálása
Prof. Dr. Muszbek László
2005.12.14.
Dr. Kerényi Adrienne
Egy globális thrombocyta funkció (PFA-100) záródási idő) alkalmazása a thrombocyta funkciós zavarok diagnosztikájában
Prof. Dr. Muszbek László
2008.04.08.
Dr. Sümegi Andrea
CD14 molekula és egyes toll-like receptorok jellemzése atópiás és autoimmun kórképekben
Dr. Antal-Szalmás Péter
és
Prof. Dr. Sipka Sándor
2008.04.18.
Dr. Kiss Flóra
Áramlási citometriai markervizsgálatok optimalizálása hematológiai kórképekben
Dr. Kappelmayer János
és
Dr. Hevessy Zsuzsa
2010.03.01.
Dr. Nagy Béla
A vérlemezkék aktivációs markereinek vizsgálata „in vitro” kísérletekben és protrombotikus állapotokban
Dr. Kappelmayer János
2012.11.29.
Dr. Simon Ágnes
A véralvadás XIII-as faktorának megjelenése akut myeloid leukémiás sejtekben
Dr. Kappelmayer János
2012.11.30.
Dr. Bubán Tamás
A KI-67, FLT3 és JAK2 gének mutációinak vizsgálata tumoros sejtvonalakban és colorectalis carcinomás betegek mintáiban
Dr. Antal-Szalmás Péter
2013.01.15.
Dr. Vida András
Az endotoxin kötő szolúbilis CD14 lehetséges terápiás és diagnosztikus alkalmazása
Dr. Antal-Szalmás Péter
2018.03.29.
Dr. Hudák Renáta
Celluláris prokoaguláns funkció vizsgálata thrombin generációval
Dr. Kappelmayer János
2018.04.23.
Dr. Tóth Judit
Hematológiai elváltozások vizsgálata experimentálisan létrehozott letális szepszis modellben
Dr. Kappelmayer János
2018.05.03.
Dr. Orosz Orsolya
Új genotípus-fenotípus összefüggések örökletes szemészeti kórképekben
Dr. Losonczy Gergely
2018.11.22.
Dr. Kárai Bettina
Az áramlási citometriai vizsgálat szerepe a myelodysplasiás szindróma diagnosztikájában és prognosztikájában
Dr. Hevessy Zsuzsa
2018.12.05.
Dr. Fejes Zsolt
MikroRNS expressziók vizsgálata fokozott vérlemezke és endothelsejt aktivációval járó kórképekben
Dr. Nagy Béla

Frissítés dátuma: 2019.06.04.